Спрос на iPhone 11 превзошел ожидания | podrobnosti.ua