SCO отозвала у IBM лицензию на Unix | podrobnosti.ua